Profesionais na creación e coidado de xardíns e espazos naturais

Mallo Ares é unha empresa de servizos medioambientais e de xardinaría con sede operativa en Arteixo, que conta con máis de 15 anos de experiencia no sector e coa confianza de clientes particulares, administración pública, empresas e asociacións que avalan a nosa seriedade e traxectoria. Desenrola a sua actividade nas comarcas de A Coruña, As Mariñas (Arteixo, Oleiros, Culleredo, Cambre, etc.), Ferrolterra (Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, etc.) e Bergantiños (Carballo, Laracha, Ponteceso, etc. ) entre outras. A actividade da empresa enfócase en dúas áreas de traballo complementarias e co medio natural como nexo de unión.

Mallo Ares ofrece servizos medioambientais e de actividade agraria e forestal con maquinaria específica e medios técnicos adaptados ás diferentes necesidades.

Na área de xardinaría, ofertase un servizo integral dende o deseño e creación da paisaxe ata o mantemento de xardíns e zonas verdes.

Ver a Política do Sistema de Xestión

+
proxectos executados

Servizos medioambientais

Mantemento e conservación, mediante desbroces mecanizados e manuais de:

Parcelas e entornos naturais
Vías de comunicación (estradas, autoestradas, e pistas forestais)
Sendas peonís (Roteiros e sendas fluviais e marítimas)

Outras actividades medioambientais:

Limpeza de verquidos
Recolección e ensilado de forraxes
Plantacións e repoboacións forestais

Mallo Ares dispón de maquinaria especializada e adaptada en función da superficie e tipos de traballo; desbrozadora de martillos, de cadenas, biotrituradoras, etc.

Xardinaría

Deseño e proxección de xardíns e espazos verdes.
Obras de xardinaría privada e pública.
Restauración de entornos ambientais degradados.
Mantemento e conservación de xardíns e zonas verdes tanto privadas como públicas.
Mantemento e conservación de instalacións deportivas e parques infantís.