Limpeza, mellora e acondicionamento de vías, así como parcelas públicas ou privadas.


Complementamos a nosa oferta de servizo con actividades como a limpeza de verquidos e servizos de traballo agrario ou de carácter forestal.

Estradas, vías
e pistas

Mantemento e coidado
de zonas verdes

Desbroces de parcelas públicas e privadas

Servizo de cisterna

Limpeza de verquidos

Servizos agrarios e forestais