Desbroces de parcelas e entornos naturais​

Limpeza e conservación de parcelas e entornos naturais mediante o desbroce mecanizado e manual en superficies de tamaño variable e coa maquinaria adaptada á mesma para conseguir os mellores resultados e rendementos.