Limpieza e conservación de vías e camiños

Traballos de conservación mediante o desbroce mecanizado e manual, limpeza e retirada de restos no entorno, accesos e márxes das estradas, vías, camiños peatonais e pistas forestais.