Conservación e mantemento de parcelas e zonas verdes

Acondicionamento e mantemento de zonas verdes en espazos verdes para o sector público e privado.