Servizo de cisterna

Servizo de regos en obras e eventos para a limpeza de rúas, viales e outros.