Traballos no ámbito agrícola e forestal

En esta área de traballo ofrecemos un servicio integral, preparando o terreo para a sua plantación mediante arado, fresado, etc. e a posterior sembra de herba, forraxe, etc., así como a recolección da producción; realización de plantacións e repoboacións forestais,  infraestructuras contra incendios (faixas auxiliares, cortalumes, etc.) e tratamentos selvícolas.