Creamos e coidamos os espazos verdes

Ofrecemos valor para os nosos clientes creando paisaxes e entornos agradables, e considerando a calidade, eficiencia e innovación factores determinantes do éxito.

Executamos a obra de xardíns e espazos verdes, seleccionando o material vexetal en función das necesidades e outros condicionantes, e incluindo traballos complemetarios, como movementos de terras, pavimentacións,iluminación e instalacións de sistemas de rega ou drenaxes.

O Servizo de xardinaría inclue tamén o mantemento e consevación de xardíns e zonas verdes tanto públicas como privadas, así como en instalacións deportivas e parques infantís.