Deseño de espazos con vida

Deseñamos o xardín a medida dos nosos clientes. Mallo Ares conta cun equipo técnico con especialistas en deseño e paisaxismo que traballa conxuntamente co cliente para deseñar o xardín adpatado as súas necesidades, seleccionando o material vexetal axeitado en cada caso, así como materiais duros e/ou materiais complementarios do xardín para a creación de muretes, estanques, etc.

Elaboramos o teu deseño e presentamos o proxecto de execución sen compromiso.